Logo og nettsider for advokatfirmaet FURUHOLMEN DIETRICHSON

Advokatfirmaet Furuholmen AS har skiftet navn til Furuholmen Dietrichson, og trengte dermed ny logo og oppdaterte nettsider. Designavdelingen har stått for utforming av logo, nettsider, brevark og visittkort. Se www.afd.no


Siste
Arkiv

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no