Logo for advokatbyrå

Nå jobber vi med første runde i en ny og spennende jobb. Logo for et stort advokatfirma i Oslo. Vi gleder oss til å vise resultatet! ;)


Siste
Arkiv

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no