Websider og logo for IROHA Ensemble

For tiden jobber vi med logo, nettsider og presentasjonsmateriell for en gruppe japanske musikere, som til daglig jobber spredt i hele europa. Iroha (som betyr sol og/eller helhet) samles til store arrangementer og som i tillegg til klassiske konserter driver med japansk kulturformidling.

#Grafiskdesign #Nettside #Logo #Musikk

Siste
Arkiv

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no