OM KUNST I SKOLEN

 

Kunst i Skolen er en ideell medlemsorganisasjon som i over seksti år har arbeidet for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen. Organisasjonen er landsdekkende og støttet av Kunnskapsdepartementet.

 

Designavdelingen er Kunst i Skolens interne designavdeling, som også påtar seg oppdrag fra eksterne kunder. Bruker du våre tjenester er du med på å gi barn og unge i skolen kunstopplevelser og kunstforståelse.
 
Kunst i Skolen ønsker å gi barn og ungdom opplevelser som bidrar til å utvikle kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst. Kunst i Skolen produserer også digitale bildepresentasjoner til bruk i skolen med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design.

I tillegg driver Kunst i skolen et galleri med et bredt utvalg norsk grafikk, arrangerer lærerkurs og studiereiser, og bistår skoler i forbindelse med kunstinnkjøp.

Klikk her for å gå inn på Kunst i Skolen sine nettsider og lese mer om oss og vårt arbeid.