KAMPANJENETTSIDER

Kampanjenettside til Music Freedom Day - konferanse og festival som arrangeres årlig i Harstad og Oslo. Vi har laget en ny nettside til hvert års arrangement, en i 2015, 2016 og 2017. Sidene blir brukt til info og invitasjon i forkant, som møteplass underveis og som dokumentasjon i etterkant.

Festivalen arrangeres av FreeMUSE

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no