plakat-alle-mindre_Side_1
plakat-alle-mindre_Side_3
plakat-alle-mindre_Side_8
plakat-alle-mindre_Side_2
plakat-alle-mindre_Side_4
plakat-alle-mindre_Side_9

PLAKATER FOR

MUSIC FREEDOM

DAY 2016

Plakater for den årlige internasjonale festivalen og konferansen om ytringsfrihet og vern av  forfulgte musikere. Arrangeres i Harstad av SafeMUSE. Designavdelingen har også laget nettsider, program, backdrop og annet materiell for festivalen.