plakat-alle-mindre_Side_1

plakat-alle-mindre_Side_3

plakat-alle-mindre_Side_8

plakat-alle-mindre_Side_2

plakat-alle-mindre_Side_4

plakat-alle-mindre_Side_9

PLAKATER FOR

MUSIC FREEDOM

DAY 2016

Plakater for den årlige internasjonale festivalen og konferansen om ytringsfrihet og vern av  forfulgte musikere. Arrangeres i Harstad av SafeMUSE. Designavdelingen har også laget nettsider, program, backdrop og annet materiell for festivalen.

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no