LOGO

Logo, profilarbeid og nettsider for Big Insight, et forskningsinstitutt tilknyttet Universitet i Oslo som jobber med ny anvendelse av store datamengder på en rekke ulike områder i samfunnet.

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no

kopperBI