kopperBI
kopperBI
oppslag_årsrapport
oppslag_årsrapport

LOGO

Logo, profilarbeid og nettsider for Big Insight, et forskningsinstitutt tilknyttet Universitet i Oslo som jobber med ny anvendelse av store datamengder på en rekke ulike områder i samfunnet.