Logo GIG rgb.jpg
FuruholmenDietrichson
FD-logo sort
LNMårsrapport
visittkort
kopp
Årsrapport
Music Freedom Day 2016
websidekis
seilet

© 2019 Designavdelingen, Kunst i Skolen

Postdresse: Designavdelingen | Kunst i Skolen | Postboks 2073 Grünerløkka | 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET | Fossveien 24 | inngang fra Steenstrupsgate | 0551 Oslo

Telefon: 23 35 89 30

www.designavdelingenkis.no